Homeدرباره ما
خانه درباره ما

ماهنامه مشق تندرستی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بازار مطبوعاتی کشور وارد شده است دارای سه فصل با موضوعات سلامت جسم، سلامت جان و سلامت روح است که توسط  امور بین‌الملل و ارتباطات رسانه‌ای بیمارستان فوق‌تخصصی صارم تهیه و در تمامی روزنامه‌فروشی‌های شهر تهران توزیع می‌شود.

صاحب امتیاز مجله مشق تندرستی، جناب آقای دکتر صارمی موسس بیمارستان فوق‌تخصصی صارم و سردبیر این مجله یوسف شریف‌زاده ، مدیر رسانه ای بیمارستان هستند. هیئت تحریریه این نشریه متشکل از اساتید دانشگاه‌ها و محققین حوزه سلامت می‌باشند.

 نکته ی جالب توجه این است که در مدت زمان کوتاهی که از عمر این ماهنامه می‌گذرد در میان مخاطبان مطبوعات جایگاه ویژه ای به دست آورده است و در نمایشگاه مطبوعات ۱۳۹۵ حضور فعال داشت و غرفه ی  این ماهنامه در طول یک هفته برگزاری نمایشگاه با استقبال بسیار خوبی از طرف بازدیدکنندگان مواجه شد.

در ماهنامه مشق تندرستی، تاکید بر اصل پیشگیری مقدم بر درمان است به خوبی به چشم می‌خورد و در سرفصل‌های سلامت جسم، جان و روح با این نگاه به موضوع پرداخته می‌شود.

در سلامت جسم، توانمندی‌های ویژه بدن و کارکردهای آناتومی آن تشریح می‌شود و در بخش سلامت جان، تاکید بر راه‌های پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها و آگاهی از عوامل خطر آنهاست که به صورت دقیق و علمی به فرآیند پیشگیری و ابتلا به بیماری‌ها می‌پردازد و به مخاطب کمک می‌کند تا تصویر روشن و شفافی از این فرآیند پیدا کند و راحت‌تر بپذیرد.

در فصل سلامت روان نیز، جریان سازی و فرهنگ سازی را نقطه توجه و هدف خود قرار می‌دهد و با پرداختن به رفتارهای اشتباه رایج در جامعه و تشریح روش‌های درست به جای آنها، بهبود سلامت روان فردی و در نهایت جامعه را دنبال می‌کند به شکلی که هموطنان ایرانی ذهنشان طوری جهت پیدا کند که لایق یک ایرانی است.
این ماهنامه اول هر ماه در همه ی روزنامه فروشی های معتبر شهر تهران در دسترس عموم مردم قرار می گیرد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

دکتر ابوطالب صارمی

سردبیر: یوسف شریف زاده

مدیر هنری : محسن ذاکری

مدیر داخلی: سرور رزمان 

مدیر فنی: سارا یعقوبی

ویراستار: مسعود قراگزلو